Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Rozumiem
RZSKA - strona główna

ŚLĄSKIE FORUM ABSTYNENCKIE

Forum to miejsce spotkań, wymiany doświadczeń i dyskusji nauczycieli, wychowawców, rodziców, pedagogów, duchownych, policjantów, organizacji pozarządowych, ruchów trzeźwościowych, pracowników samorządów, władz oświatowych na temat edukacji ukierunkowanej na trzeźwe życie młodego pokolenia i rodziny.

I Śląskie Forum Abstynenckie zostało zorganizowane z okazji X Rocznicy Powstania Regionalnego Związku Stowarzyszeń-Klubów Abstynenckich Województwa Śląskiego i co roku organizowane jest w różnych miastach województwa śląskiego.

 

HISTORIA

I. Piekary Śląskie – 06.10.2006 r.

„Trzeźwość młodzieży – nasz cel i obowiązek” Forum zorganizowane z okazji  X Rocznicy Powstania Regionalnego Związku Stowarzyszeń Klubów Abstynenckich

* Msza Św. w intencji Ruch Trzeźwościowego – Bazylika - Piekary Śląskie

oraz przesłanie dla uczestników Forum – temat: Śląska tradycja trzeźwościowa

* Miejski Dom Kultury / Otwarcie Forum Abstynenckiego – Prezydent Piekar Śląskich – Stanisław Korfanty

* Wystąpienia zaproszonych gości

* Przedstawienie programów profilaktycznych, które mogą znaleźć zastosowanie w pracy z młodzieżą / Stowarzyszenie „NOE”

* Jak wdrażać w życie idee trzeźwościowe? – Forum dyskusyjne

* Przyjęcie treści listu otwartego przygotowanego przez młodzież do władz, sprzedawców alkoholu i społeczeństwa o uznanie Ogólnopolskiego Dnia Trzeźwości oraz Dnia Dziecka za dzień wolny od spożywania i sprzedaży alkoholu

* Wystąpienia przedstawicieli StowarzyszeńKlubów Abstynenckich zrzeszonych w RZSKA z okazji X Rocznicy Powstania Związku

Prowadzący spotkanie – Jacek Śliwakowski – prezes RZSKA Województwa Śląskiego

II. Ruda Śląska – 17.11.2007 r.

„Jak osiągnąć trzeźwość – rola stowarzyszeń abstynenckich”

*Wejście w uzależnienie – Jak rodzi się problem” /wykład Mieczysław Pawłowski – Kierownik Ośrodka Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej w Rudzie Śląskiej/

*Lecznictwo odwykowe” /wykład Mieczysław Pawłowski/

*Rola Stowarzyszeń Abstynenckich” /wykład Sylwester Staniszewski – Przewodniczący Polskiej Rady Rychu Abstynenckiego w Skierniewicach/

*Współpraca z władzami samorządowymi” /wykład Sylwester Staniszewski/

*Rola Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” /wykład Krzysztof Brzózka – Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie/

Prowadzący spotkanie – Jacek Śliwakowski – prezes RZSA Województwa Śląskiego

III. Katowice – 25.10.2008 r.

„Zdrowa rodzina – trzeźwa rodzina”

*Rodzina – Jak rodzi się problem” /wykład Mieczysław Pawłowski – Kierownik Ośrodka Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej w Rudzie Śląskiej/

*Rodzina – lecznictwo odwykowe i poradnictwo” /wykład Mieczysław Pawłowski/

Kierownik Ośrodka Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej w Rudzie Śląskiej/

*Rodzina – rola Stowarzyszeń Abstynenckich" /wykład Sylwester Staniszewski –

Przewodniczący Polskiej Rady Rychu Abstynenckiego w Skierniewicach/

*Rodzina – współpraca z władzami samorządowymi” /wykład Sylwester Staniszewski/

*Rodzina – rola Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” /wykład Joanna Panek – psycholog, specjalista terapii uzależnień/

Prowadzący spotkanie – Jacek Śliwakowski – prezes RZSA Województwa Śląskiego

IV. Dąbrowa Górnicza – 17.10.2009 r.

„Wsparcie w odzyskiwaniu trzeźwości – inwestycja w przyszłość regionu”

*Praktyka opiekuńczych służb pracowniczych w wydaniu amerykańskim” /wykład Andrzej Winkler – Kierownik Przychodni Leczenia Uzależnień w Rybniku/

*Wpływ trzeźwienia rodziców na funkcjonowanie rodziny i dziec i” /wykład Danuta Hryniewicz – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu/

*Opiekuńcze Służby Pracownicze w Polsce” /wykład Zenon Stube – Kierownik Arka- N. Dom dla Bezdomnych Stowarzyszenia Przyjaciół Człowieka „Tęcza” w Raciborzu/

*Rola Stowarzyszeń Abstynenckich w profilaktyce uzależnień” /wykład Agnieszka Czerkawska – Certyfikowany specjalista w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie/

Prowadzący spotkanie – Jan Garncarz – prezes RZSA Województwa Śląskiego

V. Zawiercie – 23.10.2010 r.

„Stres, alkoholizm – dysfunkcja w rodzinie”

*Stres i jego skutki dla rodziny” /wykład Halina Bulska-Sobusik – Kierownik Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnień w Zawierciu/

*Alkoholizm – choroba rodziny” /wykład Lidia Krajewska-Muszyńska – Kierownik Oddziału Terapeutycznego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublińcu/

*Dysfunkcje w rodzinie z problemem alkoholowym” /wykład Agnieszka Kolano – Kierownik Poradni Terapii Uzależnień od Alkoholu przy Ośrodku Profilaktyki i Leczenia w Zabrzu/

*Rola Stowarzyszeń Abstynenckich w profilaktyce uzależnień” /wykład Krzysztof Brzózka – Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie/

Prowadzący spotkanie – Jan Garncarz – prezes RZSA Województwa Śląskiego

VI. Jaworzno – 08.10.2011 r.

„Młodość – Trzeźwość – Odpowiedzialność”

*Możliwości psychologii pozytywnej w profilaktyce uzależnień i kształtowaniu poczucia odpowiedzialności za swoje życie wśród młodzieży” /wykład Andrzej Wojciechowski – psycholog, certyfikowany specjalista w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych, inspektor ds. profilaktyki Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta w Sosnowcu/

*Odpowiedzialność w trzeźwieniu w perspektywie” /Magdalena Chwierut – Psycholog, Specjalista Psychoterapii Uzależnień, Pracownik Wierzchowina. NZOZ. Poradnia zdrowia psychicznego i poradnia logopedyczna w Myszkowie/

*Jak żyć by mieć młodość i trzeźwość” /wykład Józef Broda – Pedagog, wykonawca ludowych instrumentów, folklorysta, muzyk, laureat pierwszych nagród na festiwalach krajowych i zagranicznych/

* Rola Stowarzyszeń Abstynenckich w profilaktyce uzależnień” /wykład Agnieszka Czerkawska – Certyfikowany specjalista w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie/

Prowadzący spotkanie – Jan Garncarz – prezes RZSA Województwa Śląskiego

VII. Chorzów – 06.10.2012 r.

„Abstynencja – Trzeźwość – Wolność”

*Możliwości psychologii pozytywnej w profilaktyce uzależnień i kształtowaniu poczucia odpowiedzialności za swoje życie wśród młodzieży” /wykład Andrzej Mzyk

– Socjolog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, specjalista do spraw przemocy

w rodzinie Kierownik Poradni Terapii Uzależnień Szpitalu w Czeladzi oraz prowadzi terapię uzależnień w "Animie" w Chorzowie/

*Uzależnienie – od kryzysu do godnego życia” /wykład Liliana Krzywicka – Psycholog, socjolog, Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Katowicach/

*Jak żyć by mieć młodość i trzeźwość” /wykład Andrzej Wojciechowski – Psycholog, Inspektor ds. profilaktyki w Wydziale Zdrowia Urzędu Miasta Sosnowiec/

*Komunikacja w procesie trzeźwienia” /wykład Lidia Krajewska-Muszyńska – Psycholog kliniczny, specjalista psychoterapii uzależnień, Kierownik Oddziału Terapeutycznego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublińcu/

*Rola Stowarzyszeń Abstynenckich w profilaktyce uzależnień” /wykład Krzysztof Brzózka – Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie/

Prowadzący spotkanie – Jan Garncarz – prezes RZSA Województwa Śląskiego

VIII. Sosnowiec  – 06.10.2013 r.

„Rola Stowarzyszeń Abstynenckich w Społeczności Lokalnej”

* „  Rola Stowarzyszeń Abstynenckich na terenie Miasta Sosnowiec” /wykład Andrzej Wojciechowski

– Mgr Psycholog, inspektor ds. profilaktyki w Wydziale Zdrowia Urzędu Miejskiego w Sosnowcu /

* „  Zastosowanie interwencji kryzysowej w sytuacji przemocy domowej” /wykład Hanna Wasilewska – Mgr pedagogiki specjalnej, specjalność resocjalizacja, Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Katowicach/

* „  Historia, cele i zadania” /wykład Jerzy Rutkowski – Studium Terapii Uzależnień, Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o, Poradnia Profilaktyki i Leczenia Odwykowego/

* „  Psychoterapia krótkoterminowa w terapii uzależnień” /wykład Lidia Krajewska-Muszyńska – Psycholog kliniczny, specjalista psychoterapii uzależnień, Kierownik Oddziału Terapeutycznego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublińcu/

* „  Czy warto” /wykład Krzysztof Brzózka – Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie/

Prowadzący spotkanie – Jan Garncarz – prezes RZSA Województwa Śląskiego

IX. Gliwice  – 04.10.2014 r.

„Rola Stowarzyszeń Abstynenckich w Promowaniu Trzeźwości Wśród Młodzieży”

* „  Od kryzysu do godnego życia” /wykład Andrzej Wojciechowski

– Mgr Psycholog, inspektor ds. profilaktyki w Wydziale Zdrowia Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, Ekspert PARPA /

* „  Komunikacja w procesie trzeźwienia” /wykład Lidia Krajewska-Muszyńska – psycholog kliniczny, specjalista psychoteriapii uzależnień, kierownik Oddziału Terapii Uzależnień Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublińcu/

* „  Zastosowanie interwencji kryzysowej w sytuacji przemocy domowej” /wykład Agnieszka Kolano – psycholog, certyfikowany terapeuta, pracownik Ośrodka Leczenia Uzależnień w Zabrzu/

* „  Psychoterapia krótkoterminowa w terapii uzależnień” /wykład Marek Grzyb – lekarz medycyny, prezes Ośrodka Terapii Uzależnień w Parzymiechach/

* „  Czy warto” /wykład Krzysztof Brzózka – Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie/

Prowadzący spotkanie – Jan Garncarz – prezes RZSA Województwa Śląskiego. / Organizacja Forum dofinansowana była z budżetu Województwa Śląskiego oraz Miasta Gliwice /

  X. Bielsko Biała  – 03.10.2015 r.

„Rola Stowarzyszeń Abstynenckich w Promowaniu Trzeźwego Stylu Życia i Integracji Społecznej w Regionie Śląskim”

* „  Smak Życia” /wykład

* „  Rola Stowarzyszeń Abstynenckich w trzeźwieniu rodziny” /wykład

* „  Trzeźwość fundamentem rozwoju w wymiarze osobistym i społecznym” /wykład

* „  Trzeźwość jako warunek tworzenia właściwego rozwoju dziecka ” /wykład

Prowadzący spotkanie – Jan Garncarz – prezes RZSA Województwa Śląskiego. / Organizacja Forum dofinansowana była z budżetu Województwa Śląskiego oraz Miasta Bielsko Biała / 

   XI. Chorzów   – 01.10.2016 r.

„Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym, rola stowarzyszeń abstynenckich”

* „   Przeciwdziałanie przemocy, dobre praktyki w Chorzowie” /wykład - Danuta Szary

* „   Człowiek i alkohol czy to brzmi dumnie?!” /wykład - Andrzej Wojciechowski 

* „   Obraz sprawcy  i ofiar przemocy w rodzinie” /wykład - Anna Ganszczyk 

* „   Związek przemocy z uzależnieniami  ” /wykład - Lidia Krajewska-Muszyńska 

*  „    Czy warto   ” /wykład - Krzysztof Brzózka

Prowadzący spotkanie – Jan Garncarz – prezes RZSA Województwa Śląskiego. / Organizacja Forum dofinansowana  była z budżetu Województwa Śląskiego oraz Miasta Chorzów/ 

    XII. Sosnowiec    – 30.09.2017 r.

Uzależnienie od alkoholu, a przejawy różnych form pomocy”

* „    Prezentacja promująca Miasto Sosnowiec ” / Anna Jedynak - Zastępca Prezydenta Miasta Sosnowiec

* „    Trzeźwość wyznaniem naszych czasów  ” / wykład - Andrzej Wojciechowski 

* „    Doświadczenia z realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych dla mężczyzn - sprawców przemocy - alkohol jako narzędzie unikania odpowiedzialności   / wykład - Daniel Mróz 

* „    Kultowe aspekty przemocy  ” / wykład -  

*   „   Czy warto  ” / wykład -  

Prowadzący spotkanie – Jan Garncarz – prezes RZSA Województwa Śląskiego. / Organizacja Forum dofinansowana   była z budżetu Województwa Śląskiego oraz Miasta Sosnowiec/ Serwisy internetowe, sklepy on-line, systemy CMS dla Twojej firmy