Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Rozumiem
RZSKA - strona główna
Konkurs poezji

Praszkowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Nasza Szansa” ogłasza VIII Powiatowy otwarty konkurs poezji pt. „Spotkanie z poezją - Radość życia” Motto: „Miłość potrafi znaleźć drogę tam, gdzie nie ma nawet ścieżki” /Eurypides/
REGULAMIN KONKURSU
I Organizator
Organizatorem konkursu jest Praszkowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Nasza Szansa” 46-320 Praszka, Pl. Grunwaldzki 9 skr. poczt. 4, tel. 662 489 149 e-mail: naszaszansa@op.pl, www.nasza-szansa. rzsa.pl
II Adresaci konkursu
Konkurs adresowany jest do:
Członków stowarzyszeń, klubów i grup abstynenckich.
Młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Osób interesujących się poezją.
III Cele konkursu
Motywowanie młodzieży do twórczości poetyckiej
Popularyzacja kultury żywego słowa.
Promowanie amatorskiej twórczości poetyckiej.
Popularyzowanie zdrowego stylu życia także poprzez poezję.
IV Warunki uczestnictwa
Konkurs odbywa się w trzech kategoriach:
I - członkowie stowarzyszeń, klubów i grup abstynenckich
II - młodzież reprezentująca szkoły
III - osoby interesujące się poezja
Uczestnicy przesyłają na adres organizatora zestaw dwóch utworów poetyckich tematyką nawiązujących do przesłania motta konkursu, napisanych na komputerze w kopercie opatrzone „godłem” i z zaznaczoną kategorią. Organizatorzy konkursu proszą o nadsyłanie prac w wersji papierowej. Zgłoszone na konkurs prace nie mogą być do czasu ogłoszenia wyników publikowane ani w całości, ani we fragmentach oraz nie mogą być nagrodzone w innych konkursach.
Imię i nazwisko, szkoła, dokładny adres autora lub szkoły należy dołączyć w osobnej, zaklejonej kopercie, opatrzonej takim samym „godłem” jak prace konkursowe.
Jury nie będzie rozpatrywać zestawów opatrzonych imieniem i nazwiskiem oraz pojedynczych utworów.
Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac i zastrzegają sobie prawo wykorzystania utworów do publikacji i promowania w/w tematyki bez honorarium autorskiego.
V Terminy
Termin nadsyłania prac upływa dnia 19.03.2016r.(decyduje data stempla pocztowego).
Powiadomienie laureatów i zaproszenie na „Wieczór poezji” nastąpi do dnia 19.05.2016r.
VI Jury
Prace oceniać będzie Jury powołane przez Praszkowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich
„Nasza Szansa”.
VII Nagrody
Zdobywca I miejsca- w kategorii młodzieżowej będzie miał możliwość uczestnictwa
w XXV Ogólnopolskim Przeglądzie Abstynenckiej Twórczości Artystycznej „Zamczysko 2016” Olsztyn k/Częstochowy (26.08.- 28.08. 2016r.).
Koszty pobytu: wyżywienie i noclegi ponosi organizator konkursu.
Laureaci I, II i III miejsca otrzymają nagrody książkowe.
Organizatorzy przewidują ponadto 3 wyróżnienia.
Uwagi
Jury biorąc pod uwagę poziom zgłoszonych prac, zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
Przewiduje się również nagrody pozaregulaminowe.
W sprawach spornych wynikających z interpretacji regulaminu ostateczną decyzję podejmuje Jury Konkursu.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.
Serwisy internetowe, sklepy on-line, systemy CMS dla Twojej firmy