Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Rozumiem
RZSKA - strona główna
XXVII Ogólnopolski Wiosenny Zlot Rodzin Abstynenckich 2018

Małe Ciche k/Zakopanego 30 kwietnia – 5 maja
--------------------------------------------
Szczegółowe informacje:
Niniejszym, w imieniu organizatorów z dużą radością, nieukrywaną satysfakcją i nadzieją na rychłe spotkanie, informujemy oraz serdecznie zapraszamy Was do udziału w „XXVII Ogólnopolskim Wiosennym Zlocie Rodzin Abstynenckich - TATRY ‘2018”, który odbędzie się w terminie 30 kwietnia - 05 maja 2018r. (poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piąek. sobota,) w Małem Cichem i Murzasichlu k/Zakopanego. W tym roku Zlot będzie się odbywał pod hasłem przewodnim „WYKORZYSTAJ CZAS CI DANY”. Wykorzystując doświadczenia z lat ubiegłych oraz wsłuchując się w uwagi i podpowiedzi środowisk trzeźwościowych, które z nami współtworzą Zlot postanowiliśmy zachować dotychczasowy kształt organizacyjny i merytoryczny imprezy. Jesteśmy jednak nadal otwarci na wszelkie podpowiedzi, propozycje zmian, rozbudowy i urozmaicenia naszego spotkania.
Chcąc utrzymać odpowiednią rangę imprezy, występujemy do Pana Piotra Bąka Starosty Tatrzańskiego oraz do Pana Bronisława Stocha Wójta Gminy Poronin z prośbą o objęcie Zlotu HONOROWYM PATRONATEM. Pozwoli to jeszcze bardziej rozwinąć współpracę z lokalnymi władzami i zaprosić do skorzystania z imprez zlotowych okolicznych mieszkańców.
Powiat Tatrzański oraz Gmina Poronin będzie również współorganizatorem Zlotu. W tym roku zachowujemy sześciodniową formułę Zlotu, jako wariant podstawowy. Istnieje możliwość skrócenia lub wydłużenia pobytu (do ustalenia z organizatorami koniecznie przed rozpoczęciem imprezy).
Zlot rozpoczynamy w poniedziałek 30 kwietnia, a kończymy w sobotę 05 maja 2018r.
Przy zachowaniu, jako podstawowej 6 - dniowej formuły Zlotu, dni 01; 03 i 05 maja br. (wtorek, czwartek i sobota), są wolne od pracy. W związku z takim układem zabezpieczamy sobie wolne na 30 kwietnia, 02 i 04 maja 2018r. (poniedziałek, środa i piątek), gdyż są to dni robocze.
Program Zlotu będzie tak skonstruowany, aby osoby, które zdecydują się na krótszy pobyt jak najmniej straciły (szczegóły patrz ramowy program Zlotu).
Postanowiliśmy utrzymać wzmocnione terapeutyczno-poznawcze i rozwojowe walory Zlotu. Kontynuujemy sprawdzony już Dzień Rozwoju Duchowego i spotkanie na Polanie Rusinowej połączone z mszą polową. Dwa dni: 01 i 03 maja br. (wtorek i czwartek), przeznaczamy szczególnie na możliwość rozwoju duchowego uczestników.
W tym roku wsłuchując się w głosy uczestników oraz wzorem ubiegłego roku postanowiliśmy kontynuować „powrót do natury” i wzmocnić turystyczne walory Zlotu. Dwa dni 02 i 04 maja br. (środa i piątek), będą dniami wypadów turystycznych – wyjścia w góry. Jest to również „powrót do korzeni” i pierwotnej idei Zlotu, jako rajdu. Będzie również odpowiednio utrzymane zabezpieczenie psychologiczno-terapeutyczne Zlotu poprzez zwiększenie ilościowe i jakościowe proponowanych programów terapeutycznych (wykłady, spotkania, rozmowy indywidualne, sesje grupowe i rodzinne). Programy te zawierają elementy profilaktyki uzależnień i terapii rodzin. Służą one między innymi:
• poprawie komunikacji w małżeństwie i z dziećmi (poprawa jakości związków)
• poprawie komunikacji z otaczającym światem (elementy treningu interpersonalnego)
• lepszemu zrozumieniu siebie (elementy treningu intrapersonalnego)
• poprawie funkcjonowania w życiu (poprawa jakości życia).
Zajęcia te będą prowadzone przez licencjonowanych trenerów oraz terapeutów uzależnień Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, pracowników Instytutu Psychologii Zdrowia w Warszawie, Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz wielu renomowanych ośrodków i placówek zajmujących się rozwiązywaniem szeroko rozumianych problemów uzależnień i przemocy w rodzinie. Będą odbywały się one według programu (szczegóły patrz ramowy program Zlotu) oraz w godzinach porannych i popołudniowo-wieczornych w terminach ustalonych z zainteresowanymi.
Ponadto przez cały czas trwania Zlotu – oprócz zajęć ogólnodostępnych (wykłady, spotkania) pełnione będą dyżury psychologów, terapeutów uzależnień, kapłanów, prawników i liderów ruchów samopomocowych. Będzie można skorzystać z porad, rozmów indywidualnych, lub konsultacji problemów osobistych, rodzinnych i przemocy w rodzinie.
Na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie podać pełnej listy gości, wykładowców, psychologów, terapeutów i osób duchownych prowadzących zajęcia w czasie Zlotu, gdyż trwają jeszcze rozmowy.
Możemy jednak zapewnić, że - wzorem lat ubiegłych - będą to najlepsi specjaliści w Polsce. Pełna ich lista oraz tematy wykładów, spotkań i prowadzonych zajęć zostanie opublikowana w terminie późniejszym, jako uzupełnienie niniejszego pisma przewodniego.
Utrzymujemy również rozbudowaną rekreacyjno-sportową stronę Zlotu. Kontynuujemy Dzień Rekreacji i Sportu Rodzinnego, z możliwością wzbogacenia ich o nowe konkurencje. Będziemy pomagali również przy wszelkich oddolnych inicjatywach organizacji spotkań okolicznościowych (rocznice abstynencji, rocznice ślubu itp.) mitingów Anonimowych Alkoholików, Al-Anonu itp.(Szczegóły patrz ramowy program Zlotu).
……………………………………………………………………………………………….
Ramowy program „XXVII Ogólnopolskiego Wiosennego Zlotu Rodzin Abstynenckich - TATRY‘2018”

Dzień pierwszy - 30.04.2018r. (poniedziałek) - Dzień powitań i zapoznań
godz. 1000 - wyjazd z Katowic
ok. godz. 1430 - przyjazd do Małego Cichego
godz. 1800 - otwarcie Zlotu, występy zaproszonych gości i niespodzianki
godz. 2000 - zapoznawczy wieczorek integracyjny – m.in. wspólne śpiewy, tańce itp.
godz. 2300 - ? Powitalny otwarty nocny miting Anonimowych Alkoholików
z zaproszeniem wspólnoty Al-Anonu i innych zaprzyjaźnionych wspólnot.

Dzień drugi 01.05.2018r. (wtorek ) - Dzień Rozwoju Duchowego oraz Rekreacji Sportu Rodzinnego (coś dla ducha i ciała)
godz. 900 - 1100 otwarcie pierwszej części Dnia Duchowości, wykład wstępny
godz. 1100 - 1930 cykl wykładów, seminariów i prezentacji poświęconych duchowości oraz warsztaty plastyczne, ceramiczne, muzyczne itp.
godz. 900 - 1930 zajęcia w ramach Dnia Rekreacji i Sportu Rodzinnego, blok zabaw i gier sportowo-rekreacyjnych
godz. 2100 - Wieczór „ przez kulturę oraz sport i rekreację do duchowości”
godz. nocne - Spotkania refleksyjne, rozmowy, dyskusje, występy itp. –„Co komu w duszy gra”.
W tym roku w związku ze wzmocnieniem turystycznej strony Zlotu, cykl wykładów, seminariów i spotkań poświęconych rozwojowi duchowemu - Dzień Rozwoju Duchowego zostanie zrealizowany w ciągu jednego dnia, a nie jak do tej pory był rozbity na dwa dni. Równolegle w tym dniu będą prowadzone zajęcia rekreacyjno-sportowe w ramach Dnia Rekreacji i Sportu Rodzinnego oraz będą prowadzone warsztaty plastyczne, ceramiczne, muzyczne itp. Będzie to pewna uciążliwość, gdyż uczestnicy Zlotu będą musieli dokonać trudnych wyborów.
Szczegółowa rozpiska tego dnia zostanie doręczona uczestnikom Zlotu.
Duchowość będzie prezentowana w różnych aspektach:
 duchowość, a religia
 duchowość w ujęciu filozoficznym
 duchowość w ujęciu psychologicznym
 duchowość a rodzina
 duchowość w obcowaniu z przyrodą i naturą
 duchowość w programie Anonimowych Alkoholików.
Będą również prezentowane ośrodki i ruchy zajmujące się rozwojem duchowym osób z problemem alkoholowym i ich rodzin (trwają rozmowy między innymi z Ośrodkiem Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu, Fundacją „Światło Życie” - Ośrodkiem Profilaktyczno - Szkoleniowym
im. Ks. Fr. Blachnickiego w Katowicach, Domem Rekolekcyjnym Księży Jezuitów „Górka” w Zakopanem, Zgromadzeniem Misjonarzy Świętej Rodziny - Sanktuarium Maryjne w Górce Klasztornej

Dzień trzeci 02.05.2018r. (środa ) - Dzień Wypadów Turystycznych
godz. 1030 - wycieczki w góry (do wyboru Dolina Chochołowska, Dolina Kościeliska, Hala
Gąsienicowa, Ścieżka nad Reglami, Morskie Oko, Zakopane, Gubałówka, Kasprowy Wierch)
godz. 2000 -? wieczór kulturalno-poznawczy, występy uczestników i gości Zlotu - muzyka i tańce (coś dla ducha i ciała).
Uwaga:
Nie załatwiamy rezerwacji biletów na kolejkę ziemną na Gubałówkę i kolejkę linową na Kasprowy Wierch. Zainteresowani załatwiają sobie bilety indywidualne we własnym zakresie.

Dzień czwarty – 03.05.2018r. (czwartek ) - Dzień Skupienia, Refleksji i Zadumy
cały dzień - rozmowy indywidualne i spotkania grupowe z osobami duchownymi i gośćmi Zlotu
godz. 1200 - spotkanie na Polanie Rusinowej połączone z mszą polową z udziałem
kapłanów będących na Zlocie
godz. 1800 - spotkanie integracyjne uczestników Zlotu - ognisko, wspólne śpiewy i zabawa
godz. 1930 - pożegnalny wieczór kulturalno-integracyjny.
godz. 2300 - ? pożegnalny otwarty nocny miting Anonimowych Alkoholików z zaproszeniem wspólnoty Al-Anonu i innych zaprzyjaźnionych wspólnot.
godz.nocne - spotkania osobiste, dyskusyjno-refleksyjne w grupach, i wymiana doświadczeń.

Dzień piąty 04.05.2018r. (piątek) - Dzień Wypadów Turystycznych
godz. 1030 - wycieczki w góry (do wyboru Dolina Chochołowska, Dolina Kościeliska, Hala
Gąsienicowa, Ścieżka nad Reglami, Morskie Oko, Zakopane, Gubałówka, Kasprowy Wierch)
godz. 20.00 - ? wieczór kulturalno-poznawczy, występy uczestników i gości Zlotu
- muzyka i tańce (coś dla ducha i ciała).
Uwaga:
Nie załatwiamy rezerwacji biletów na kolejkę ziemną na Gubałówkę i kolejkę linową na Kasprowy Wierch. Zainteresowani załatwiają sobie bilety indywidualne we własnym zakresie.

Dzień szósty - 05.05.2018r. (sobota) - Dzień pożegnań i rozstań
godz. przed- - spacery po okolicy, czas wolny, pożegnania indywidualne
południowe uczestników Zlotu - umacnianie zawartych znajomości
godz. 1430 - wyjazd z Małego Cichego
godz. 1930 - przyjazd do Katowic.

……………………………………………………………………………………………….

Oprócz tego w czasie wolnym (godz. wieczorne i nocne) odbywać się będą spotkania dyskusyjno-refleksyjne uczestników Zlotu i mityngi AA i Al-Anon (wg zapotrzebowania).
Oprócz tego w czasie wolnym (godz. wieczorne i nocne) odbywać się będą spotkania dyskusyjno-refleksyjne uczestników Zlotu i mityngi AA i Al-Anon (wg zapotrzebowania).
Szczegółowy informator zostanie dostarczony zainteresowanym w terminie późniejszym.
Trwają starania, aby integrująco-kulturalną i kulturalno-poznawczą część Zlotu zabezpieczali między innymi -następujące grupy i ludzie:
- Amatorska Grupa Teatralna „TYJATER Z NASZEGO PLACU” z Katowic
- Kapela Góralska Adama Gąsienicy-Makowskiego z Murzasichla
- Młodzieżowa Grupa Wokalno- Taneczna z Katowic
- Orkiestra Dęta KWK „SZCZYGŁOWICE” z Knurowa
- Zespół „FORMACJA” z Gdańska
- Zespół Wokalno-Muzyczny “DIAMENT” z Gliwic
- Zespół Wokalno-Muzyczny „FENIKS” z Chorzowa
- Zespół Wokalno-Muzyczny „KROKUS” z Kielc
- Zespół Wokalno-Muzyczny „KRÓLESTWO BESKIDU” z Lalik
- Zespół Wokalno-Muzyczny „STREFA” z Lublina
- Józef Broda z Koniakowa – artysta ludowy, muzyk, gawędziarz, filozof
- Katarzyna Broda-Firla z Cieszyna – artystka ludowa, animatorka kultury
- Witold Cieśliński z Katowic – muzyk, bard
- Wiesław Dziewit z Dąbrowy Górniczej - animator kultury abstynenckiej
- Marek Grunwald z Legionowa – muzyk, bard, animator kultury abstynenckiej
- Łukasz Jemioła z Lublina - poeta, bard, artysta muzyk, kompozytor
- Krzysztof Jurkiewicz „Jurgiel” z Gdańska – artysta. Muzyk. Kompozytor
- Jacek Kadis ze Kraśnika – poeta, bard, artysta muzyk, kompozytor
- Tadeusz Kolasiński z Gubina – muzyk, bard, animator kultury abstynenckiej
- Maria Machura z Będzina – plastyk
- Waldemar Mieczkowski z Gdańska – artysta, muzyk, podróżnik, żeglarz
- Przemysław Niwiński „Śliwka” ze Szczecina – artysta, muzyk
- Paweł Orkisz z zespołem, z Krakowa –kompozytor, poeta, bard, artysta muzyk, kompozytor
- Igor Stanowski z Lwowa – piewca folku miejskiego, muzyk
- Krystyna Szweda z Katowic – plastyk, ceramik
- Krystyna i Sylwester Szweda z zespołem „U PANA BOGA ZA PIECEM” z Katowic
Trwają negocjacje z innymi artystami i zespołami. Organizatorzy szykują niespodzianki.
Szczegółowy informator zostanie dostarczony zainteresowanym w terminie późniejszym.
Będzie można przyjechać wcześniej i zostać dłużej. Będzie to jednak pobyt w formie typowo rekreacyjno-wypoczynkowej.
Takie zmiany będą się wiązały z obniżeniem lub podwyższeniem kosztów pobytu.
Wszelkie zmiany tego rodzaju należy zgłaszać organizatorom, koniecznie przed rozpoczęciem Zlotu, najlepiej wraz z kartą zgłoszenia uczestnictwa i domówić osobiście lub telefonicznie. Samowolne wprowadzanie zmian powoduje bałagan i zamieszanie. Aby tego uniknąć organizatorzy proszą o nie stosowanie samowoli. Ponadto nie zgłoszenie krótszego pobytu wcześniej spowoduje nie zwrócenie kosztów niewykorzystanych świadczeń.
- Prosimy o rozpropagowanie imprezy w swoim środowisku oraz umożliwienie zainteresowanym kontaktu z organizatorami.
- W związku z rozszerzającym się zjawiskiem „dzikiego” uczestnictwa w Zlocie, tzn. korzystanie z imprez zlotowych bez partycypowania w kosztach organizacyjnych Zlotu organizatorzy zostali zobligowani przez osoby i stowarzyszenia uczestniczące w imprezie do przeciwdziałania tym praktykom.
- Przypominamy, że Zlot to nie tylko noclegi i wyżywienie, ale również wiele kosztów organizacyjnych i dodatkowych. Zlot to również działania i zabezpieczenia techniczno-organizacyjno-logistyczne na bardzo dużą skalę. Dlatego też poddajemy to pod rozwagę stosującym te praktyki i odwołujemy się do ich uczciwości.
- Nadmieniamy również, że niemożliwe jest – ze względów organizacyjno-porządkowych – „wykupienie” udziału w części imprez towarzyszących Zlotowi najchętniej tych
najatrakcyjniejszych, gdyż są one integralną częścią całego Zlotu, a nie pojedynczymi występami czy koncertami. Nie organizujemy takiego czy innego koncertu w Małem Cichem. Są one uatrakcyjnieniem całego Zlotu.
- Zlot należy traktować jako całość, a nie wybiórczo uczestniczyć tylko w najatrakcyjniejszych jego punktach.


- Proszę zrozumieć, że ze względu na dużą liczbę uczestników, Zlot jest skomplikowanym bardzo dużym przedsięwzięciem organizacyjno-technicznym i logistycznym. Aby uniknąć bałaganu i zamieszania, organizatorzy muszą wiedzieć ile osób bierze w nim udział, chociażby ze względów bezpieczeństwa (przepisy o imprezach masowych, itp.). Jeżeli się coś wydarzy, to w stosunku do organizatorów zostaną wyciągnięte konsekwencje, z prawnymi i finansowymi włącznie.
Wszelkie zapytania i wątpliwości kierować osobiście lub telefonicznie pod adresem:
Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne w Katowicach, ul. Ks. Bpa H. Bednorza 22, 40-384 Katowice-Szopienice (Katowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Dwójka”), w każdą pierwszą środę miesiąca w godz. 17.30 do 19.00.
W pozostałe środy lub inne dni należy wcześniej umówić się telefonicznie
Telefony kontaktowe:
501/636-537; 516/027-288; lub 501/298-164;
czynne całą dobę (z zachowaniem zdrowego rozsądku).
Osoby i grupy zainteresowane udziałem w Zlocie, proszone są o pilny kontakt telefoniczny oraz dostarczenie imiennej listy uczestników do dnia 19.03.2018r. (osobiście lub pocztą i drogą elektroniczną (turystyka2@op.pl).
Organizatorzy spodziewają się dużej ilości uczestników dlatego też radzimy o wcześniejsze dokonanie zgłoszenia gdyż zakwaterowanie - przydział do poszczególnych domów będzie odbywać się wg kolejności zgłoszeń. Będzie się to wiązało z komfortem zakwaterowania.
Wzór listy (karty zgłoszenia) w załączeniu.
W roku 2018 obowiązuje – w dalszym ciągu - nowy wzór karty zgłoszenia – listy uczestników i tylko na tych kartach należy dokonywać zgłoszeń uczestnictwa w Zlocie (w załączeniu wzór karty zgłoszenia). Przy sporządzaniu większych list uczestnictwa, każda strona musi zawierać uwagi takie jak w oryginale. W tym przypadku kartę zgłoszeń należy kserować, lub pobrać elektronicznie na stronie Stowarzyszenia:www.tskt.ugu.pl
Uwarunkowania powyższe wynikają z Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. Ustaw z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zmianami). Przestrzeganie zapisów Ustawy będzie bardzo skrupulatnie egzekwowane. Podmioty przetwarzające dane osobowe przy organizacji imprez, będą rozliczane z przestrzegania Ustawy.
Na karcie zgłoszeń, każdy z uczestników musi złożyć swój podpis, wyrażając zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.
Zgłoszenia na kartach nie zgodnych z oryginałem i bez podpisu wszystkich uczestników, nie będą przyjmowane.
Jest możliwość zgłoszenia uczestnictwa drogą elektroniczną (turystyka2@op.pl) jednakże potwierdzone one muszą być dodatkowo zgłoszeniem osobistym w siedzibie Stowarzyszenia, lub tradycyjną drogą pocztową.
Po wysłaniu zgłoszenia uczestnictwa drogą elektroniczną i pocztą, należy skontaktować się telefonicznie z organizatorami, celem sprawdzenia czy zgłoszenie dotarło oraz uzgodnienia szczegółów organizacyjno-technicznych.
W przypadku grup zorganizowanych należy podać, kto jest organizatorem, nazwisko i imię kierownika grupy i koniecznie jego numer telefonu kontaktowego. Uczestnicy indywidualni również podają koniecznie nr telefonu kontaktowego.

Jeżeli zorganizowane grupy lub uczestnicy indywidualni będą mieli jakieś szczególne życzenia np. co do miejsca zakwaterowania, ilości i liczebności pokoi to należy podać te swoje propozycje na karcie zgłoszenia i domówić z organizatorami (decyduje kolejność zgłoszeń).
Tego typu ustalenia należy poczynić przed, a nie w czasie Zlotu, kontaktując się z organizatorami osobiście lub telefonicznie. Organizatorzy postarają się spełnić te życzenia oczywiście w miarę możliwości, ponieważ nie da się przebudować ani dobudować wg naszych potrzeb góralskich domów, w których będziemy mieszkali (również decyduje kolejność zgłoszeń).
Do listy proszę dołączyć zaliczki w wysokości minimum 250,00 zł od osoby dorosłej oraz 100,00 zł od dziecka w wieku od lat 3 do lat
Wpłat zaliczek dokonać można w siedzibie Stowarzyszenia w godzinach dyżurów, lub na konto:
Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne w Katowicach
GETIN NOBLE Bank S.A. Oddział Katowice
NRB 42 1560 1108 0000 9060 0006 2386 - z dopiskiem „Zlot”. Koniecznie musi być pełna nazwa konta, gdyż nie podanie nazwy właściciela rachunku (pierwszy człon) może spowodować odesłanie pieniędzy do wpłacającego.
Uwaga:
Dokonanie samej wpłaty bez dostarczenia imiennej listy uczestnictwa (karty zgłoszenia) nie jest zgłoszeniem udziału w Zlocie i osoby takie nie będą uczestnikami Zlotu.
Uczestnikiem Zlotu staje się osoba lub grupa, która dokona zgłoszenia udziału (lista uczestników) oraz wpłaci zaliczkę. Orientacyjny całkowity koszt Zlotu wynosi 595,00 zł od osoby dorosłej, dzieci do lat 3 bezpłatnie, dzieci do lat 7 – 320,00 zł.
- W kwocie tej mieszczą się:
• przejazdy docelowe i na miejscu
• noclegi i wyżywienie
• opłaty klimatyczne
• zabezpieczenie programu terapeutycznego
• zabezpieczenie medyczne (pierwsza pomoc)
• ubezpieczenie NW
• zabezpieczenie organizacyjne Zlotu
• zabezpieczenie logistyczno-techniczne Zlotu
• zabezpieczenie informacyjne Zlotu
• materiały informacyjne dla uczestników
• znaczki okolicznościowe
• nagrody, upominki i dyplomy
• imprezy turystyczne
• imprezy rekreacyjno-sportowe
• imprezy integracyjno-kulturalne
• imprezy kulturalno-oświatowe
• niespodzianki, itp.

Mieszkańcy z naszego terenu (Województwo Śląskie) mają zapewnione miejsca w autobusach i jeżeli dojadą we własnym zakresie, nie będzie im odliczana kwota za dojazd indywidualny (95,00 zł).
Z doświadczeń poprzednich lat wiemy, że takie dojazdy indywidualne wywołują spory bałagan i zamieszanie. Chcąc tego uniknąć staramy się zminimalizować indywidualną formę dojazdu. Wątpliwości prosimy omawiać z organizatorami.
Zlot nie jest dofinansowywany centralnie, dlatego też wszelkie koszty organizacyjno-techniczne i dodatkowe spadają na uczestników. Są one wliczone w koszt imprezy.
Jednakże, poszczególne podmioty (stowarzyszenia, kluby abstynentów, grupy samopomocowe i inne) oraz osoby indywidualne, biorące udział w imprezie mogą starać się o wparcie finansowe w swoim miejscu zamieszkania w ramach Miejskich (Gminnych) Programów Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z tak zwanego „korkowego”.
Przypomina się, że w związku z reformą administracyjną kraju i obowiązującą znowelizowaną Ustawą o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych (podmiotów) zajmujących się szeroko rozumianym rozwiązywaniem problemów uzależnień – spada na gminy (miasta). Zwracamy jednak uwagę, że władze lokalne zabezpieczają działalność podstawową stowarzyszeń. Natomiast wszelkie działania dodatkowe rozpatrywane są w ramach konkursu ofert, lub na zasadach ustalonych przez wspierających (urzędy miast i gmin).
Dlatego też warunki wsparcia finansowego, ewentualną wysokość kwot negocjują zainteresowani w miejscu zamieszkania, lub działalności ze swoimi władzami miasta lub gminy (Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; Ośrodki Pomocy Społecznej itp.). Pamiętajmy, że gmina może, ale nie musi wspierać tego typu działania.
Przypominamy również, że obecnie obowiązuje Ustawa o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 96 poz. 873), która to bardzo komplikuje sprawy przyznawania dotacji dla małych podmiotów. Dlatego też – jeżeli jest to tylko możliwe – należy starać się o wsparcie finansowe w innym trybie niż dotacja (np. wykup usług, lub tym podobne), albo ze środków pomocy społecznej, gdzie rozdział środków finansowych reguluje Ustawa o Pomocy Społecznej i jest to prostsza procedura.
Uruchomiona została również procedura tzw. „Małe Granty” zgodnie z Ustawą z dnia22 stycznia 2010 r. o Zmianie Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie oraz niektórych innych ustaw-patrz art. 19a w/w Ustawy. Pytaj również w Urzędach Miast, Gmin oraz innych jednostkach administracji państwowej lub terytorialnej. Szukaj także w internecie.
Przypominamy także, iż nie trzeba mieć statusu organizacji pożytku publicznego, by działać w obszarze pożytku publicznego i starać się o środki finansowe na prowadzenie takich działań.
Organizowany przez nas „XXVII Ogólnopolski Wiosenny Zlot Rodzin Abstynenckich - TATRY ‘2018” jest zaliczany do działań w obszarze pożytku publicznego i może być wspierany finansowo ze środków na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych z tzw. „korkowego”.
Informujemy, że przy pisaniu ofert można również skorzystać z Rekomendacji do Realizowania i Finansowania Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 roku, Rozdział IV „Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych” (str. 61 do 66), Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie. Rekomendacje są zamieszczone na stronie PARPA:www.parpa.pl
W Rekomendacji jest zapis o roli i miejscu stowarzyszeń trzeźwościowych i abstynenckich w szeroko rozumianej profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych. Zapis ten znalazł się w wyżej wymienionych rekomendacjach m.in. – dzięki naszym dwuletnim staraniom i interwencjom.
W ubiegłych latach większość uczestników uzyskała wsparcie finansowe uczestnictwa w Zlocie. Zrealizowano je w różnych formach i wynosiło ono od 30% do 100% kosztów całkowitych imprezy.
Przestrzegamy jednak przed próbami wymuszania dofinansowania stosując nad interpretację obowiązujących przepisów.
Również wszelkie postawy roszczeniowe typu „nam się należy” nie są dobrym pomysłem, nie pomagają w negocjacjach i rozpatrywaniu zgłoszonych ofert, które należy dostatecznie dobrze sporządzić i stanąć do konkursu ofert, lub innej formy otrzymania środków finansowych.
Informujemy, że Stowarzyszenie nasze jest uprawnione do wystawiania rachunków za wykonane świadczenia (rachunki uproszczone, nie VAT- owskie).
Zachęcamy do podkreślenia, że „XXVII Ogólnopolski Wiosenny Zlot Rodzin Abstynenckich TATRY ‘2018” jest kontynuacją imprez z poprzednich lat, które to przerosły nasze najśmielsze oczekiwania i w pełni spełniły swoje zadania. Dlatego też Zlot kontynuujemy – już dwudziesty siódmy raz w miejscu i formie niezmienionej – lecz stale poprawianej i udoskonalanej, a jego cele są podobne do celów imprez poprzednich.
Zlot jest imprezą promującą zdrowy, trzeźwy styl życia z elementami profilaktyki uzależnień i terapii rodzin z problemami uzależnienia od alkoholu i innych środków psychoaktywnych.
Zlot przyczynia się również do przeciwdziałania marginalizacji społecznej i wykluczenia społecznego osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz ich rodzin.
Głównym celem Zlotu jest odbudowa i umacnianie naderwanych przez alkohol i inne środki psychoaktywne – więzi rodzinnych, poprawa komunikacji w małżeństwie i z dziećmi (poprawa jakości związków), poprawa komunikacji z otaczającym światem (elementy treningu interpersonalnego), poprawa zrozumienia samego siebie (elementy treningu interpersonalnego) oraz poprawa funkcjonowania w życiu (poprawa jakości życia). Poprzez tego typu imprezy pokazujemy, propagujemy i promujemy nowe niealkoholowe, alternatywne formy spędzania wolnego czasu i wypoczynku oraz w ogóle nienałogowe zachowania. Pokazujemy, przypominamy i uczymy zachowań proekologicznych oraz jak można obcować z przyrodą i kulturą na trzeźwo.
Przypominamy również, że celem Zlotu jest rekreacja i aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu ludzi uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych wraz z całymi rodzinami. Dbamy także o rozwój duchowy uczestników.
Chodzi również o rozbudzenie zainteresowania i zaszczepienia bakcyla turystyki górskiej u osób mających po raz pierwszy w ogóle, lub w innej, trzeźwej rzeczywistości kontakt górami. Chcemy rozbudzić uśpioną przez alkohol i inne środki psychoaktywne, naturalną wrażliwość na piękno u wszystkich ludzi - pomocne temu będą subtelne przepiękne krajobrazy okolic Małego

Cichego, Dolin: Chochołowskiej z krokusami kwitnącymi - akurat w czasie Zlotu i Kościeliskiej z licznymi wąwozami i jaskiniami. Chcemy również dopomóc w odnalezieniu się we współczesnym świecie. Majestatycznie groźnie sterczące ściany skalne nad Morskim Okiem i na Rusinowej Polanie, sprzyjają zadumie nad sensem istnienia i względnością przemijającego czasu oraz odnalezieniu swojego miejsca we wszechświecie i w życiu.
Należy również wspomnieć o integrującej roli Zlotu. W imprezie biorą udział przedstawiciele prawie wszystkich środowisk trzeźwościowych i ruchów abstynenckich oraz delegacje placówek lecznictwa odwykowego, ośrodków pomocy społecznej, przyjaciele i sympatycy naszego ruchu z całej Polski oraz zaproszeni goście z zagranicy.
Impreza ma również charakter folklorystyczno-poznawczy i religijno-pielgrzymkowy: charakter, zabudowa i obyczaje wioski Małe Ciche i Murzasichle, pielgrzymki z okolicznych wiosek do sanktuarium Matki Boskiej Jaworzyńskiej - Królowej Tatr na Wiktorówkach i obrzędy religijne w
wymienionym kościółku w dniu Matki Boskiej Królowej Polski (3 maja) , msza polowa na Rusinowej Polanie, oraz Msza Pasterska na Tarasówkach.
Wszystko to ma kapitalne znaczenie z terapeutycznego punktu widzenia. Działania tego typu są uzupełnieniem podstawowej terapii odwykowej, formą rehabilitacji i rekonwalescencji w chorobie alkoholowej oraz innych uzależnieniach. Przyczyniają się one do powrotu ludzi uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych do trzeźwego, normalnego życia i efektywnego funkcjonowania w społeczeństwie. Poprzednie doświadczenia zdobyte w czasie Zlotu i na innych imprezach tego typu pokazują, że działania takie bardzo dobrze przyczyniają się do poprawy relacji w komunikacji i funkcjonowaniu całych rodzin oraz poszczególnych jednostek z szeroko rozumianymi problemami uzależnień od alkoholu i innych środków psychoaktywnych.
Nadmieniamy także, że Zlot jest imprezą, która integruje środowiska trzeźwościowe z terenu całej Polski i pozwala na wymianę doświadczeń w działaniach na rzecz trzeźwości wielu ludzi i rodzin potrzebujących pomocy oraz chcących na nowo zacząć inne, zdrowe, trzeźwe życie.
Należy podkreślić, że w Zlocie biorą udział delegacje i zaproszone osoby z zagranicy, które uczą się od nas, jak organizować tego typu imprezy i ruchy samopomocowe w ogóle.

Uwaga:
Dojeżdżającym we własnym zakresie – odliczamy 95,00 zł

Na miejscu osoby te mają zabezpieczone przejazdy autobusami na wszystkie imprezy zlotowe.
Uwaga ta dotyczy uczestników spoza terenu Województwa Śląskiego

Przypominamy o adresie siedziby: Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne www.tskt.ugu.pl 40-384 Katowice-Szopienice, ul. Ks. Bpa H. Bednorza 22 tel. 501/636-537, 516/ 027-288, 501/298-164 (czynne całą dobę z zachowaniem zdrowego rozsądku). (Siedziba Katowickiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego “DWÓJKA”)

Do zobaczenia na Zlocie
www TSK-T
Serwisy internetowe, sklepy on-line, systemy CMS dla Twojej firmy