"Piątka" - Piekary Śląskie

XV Rocznica Powstania Stowarzyszenia

następnie zdjęcie