Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Rozumiem
RZSKA - strona główna
Tematy szkoleń Krajowej Rady na lata 2021/2022

Rok 2021 (01.08.2021 – 19.12.2021)
SZKOLENIE I – Pierwszy kontakt z rodziną z problemem alkoholowym, skuteczna motywacja do podjęcia leczenia i zmiany zachowań na pro-społeczne, przeciwdziałanie przemocy domowej / wykładowca wyznaczony przez organizatora szkoleń – po akceptacji KRZiSA
SZKOLENIE II – Reguły komunikacji społecznej i zarządzania zespołem wolontariuszy, zasady pracy zespołowej i współpracy z grupami nieformalnymi obywateli / wykładowca wyznaczony przez KRZiSA
SZKOLENIE III – facylitacja spotkań grup obywatelskich, przygotowanie liderów do zawierania porozumień i współpracy z lokalnymi społecznościami obywateli / wykładowca wyznaczony przez KRZiSA
SZKOLENIE IV – cechy dobrego lidera w organizacji pozarządowej, rola lidera społecznego w planowaniu i realizacji lokalnych akcji obywatelskich obywateli / wykładowca wyznaczony przez KRZiSA
Rok 2022 (02.01.2022 – 30.04.2022)
SZKOLENIE V – Jestem spełnionym wolontariuszem - przeciwdziałanie wypaleniu społecznemu, wewnętrzne i zewnętrzne korzyści z wolontariatu / wykładowca wyznaczony przez KRZiSA
SZKOLENIE VI – Rola stowarzyszeń abstynenckich w realizacji lokalnej polityki społecznej, rola sieci organizacji abstynenckich w konsolidacji działań III sektora / wykładowca wyznaczony przez KRZiSA

Na zakończenie cyklu szkoleniowego w 2022 roku, uczestnicy otrzymają zaświadczenia ukończenia szkoleń.
Serwisy internetowe, sklepy on-line, systemy CMS dla Twojej firmy